Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ που διαχειρίζεται το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/αποφοίτους όλων των Τμημάτων που σκέφτονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό για ένα ή δύο εξάμηνα (με στόχο είτε τις σπουδές, είτε την πρακτική άσκηση) να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (στο pr@teiemt.gr) ή να την υποβάλουν αυτοπροσώπως στο γραφείο Erasmus+ (κτίριο Bιβλιοθήκης ΤΕΙ ΑΜΘ).

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Αίτηση συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση