Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Υποβολή αιτήσεων από 26/03/2024 έως 26/04/2024.

Αίτηση προσωπικού