Η μετάβαση για Σπουδές σε κάποιο ξένο Ίδρυμα διαρκεί από 3 έως 12 μήνες, ανάλογα με τη διμερή συμφωνία που έχει συνάψει το ΤΕΙ ΑΜΘ με το Ίδρυμα του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζει στους φοιτητές υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα αντιμετωπίσουν, απαλλαγή από τα δίδακτρα στο εξωτερικό και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν στο ξένο Ίδρυμα.

Κατά τον 1ο μήνα της παραμονής τους στο Ίδρυμα του εξωτερικού και αν υπάρχει λόγος, οι φοιτητές μπορούν να αλλάξουν 1 ή περισσότερα μαθήματα που προτίθενται να παρακολουθήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει τροποποίηση του Learning Agreement for Studies με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Erasmus του Τμήματος του ΤΕΙ ΑΜΘ στο οποίο ανήκει ο φοιτητής. Το τροποποιημένο Learning Agreement πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένο στο ΤΕΙ ΑΜΘ.

Αίτηση συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2019-20 για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Ποσά επιχορήγησης φοιτητών

Σύμβαση επιχορήγησης κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Studies Guidelines

Πιστοποιητικό αναγνώρισης διδακτικών μονάδων ECTS