Γραφείο Erasmus+ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Νίκος Κιούρτης, ΜΑ

2510462290

2510462127

kiourtis@teiemt.gr, pr@teiemt.gr

Φαίη Γεωργιάδου

2510462221

2510462127

fei@teiemt.gr, interel@teiemt.gr