Γραφείο Erasmus+ Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
[πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)]

Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης).

Προσωπικό

Νίκος Κιούρτης, pr@teiemt.gr, 2510462290.

Φαίη Γεωργιάδου, fei@teiemt.gr, 2510462221.

Άννα Μαδυτιανού, amadi@emt.ihu.gr, 2510462308.

  Υπεύθυνος Erasmus+ e-mail
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μαδυτινός Δημήτριος dmadi@teiemt.gr
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μαδυτινός Δημήτριος dmadi@teiemt.gr
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μανδήλας Αθανάσιος smand@teiemt.gr
Σχολή Θετικών Επιστημών
Αποστολίδου Ελένη elapost@teiemt.gr
Τμήμα Φυσικής Κόγιας Παναγιώτης kogias@teiemt.gr
Τμήμα Χημείας Δερμεντζής Κωσταντίνος koderm@teiemt.gr
Τμήμα Πληροφορικής Mωυσιαδης Ελευθέριος lmous@teiemt.gr
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Μέρου Θεοδώρα thmerou@teiemt.gr
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Παπαδόπουλος Αντώνιος antpap@teiemt.gr
Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας Καζιόλας Δημήτριος dnkazio@teiemt.gr
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Δημητριάδης Ευστάθιος edimit@teiemt.gr
Τμήμα Νοσηλευτικής Δημητριάδης Ευστάθιος edimit@teiemt.gr