Γραφείο Erasmus+ Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
[πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)]

Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης).

Προσωπικό

Νίκος Κιούρτης, pr@emt.ihu.gr, 2510462290.

Φαίη Γεωργιάδου, fei@emt.ihu.gr, 2510462221.

Άννα Μαδυτιανού, amadi@emt.ihu.gr, 2510462308.

  Υπεύθυνος Erasmus+ e-mail
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μαδυτινός Δημήτριος dmadi@mst.ihu.gr
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μαδυτινός Δημήτριος dmadi@mst.ihu.gr
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μανδήλας Αθανάσιος smand@af.ihu.gr
Σχολή Θετικών Επιστημών
Καρακουλίδης Κωνσταντίνος karakoul@physics.ihu.gr
Τμήμα Φυσικής Καρακουλίδης Κωνσταντίνος karakoul@physics.ihu.gr
Τμήμα Χημείας Δερμεντζής Κωσταντίνος koderm@chem.ihu.gr
Τμήμα Πληροφορικής Mωυσιαδης Ελευθέριος lmous@cs.ihu.gr
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Παπαδόπουλος Αντώνιος antpap@for.ihu.gr
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Παπαδόπουλος Αντώνιος antpap@for.ihu.gr
Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας Ιωάννης Γούναρης igoun@abo.ihu.gr