Ενημερώνουμε το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ ότι η υποβολή αιτήσεων για μετακίνηση για διδασκαλία ή επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ θα διαρκέσει από 20/02/2019 έως και 20/03/2019.

Αίτηση προσωπικού.

Γενικές πληροφορίες μετακίνησης προσωπικού του ΤΕΙ ΑΜΘ.