Τι είναι το OLS;

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) στο Erasmus+ προσφέρει στους φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη γνώση της γλώσσας την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό. Επιπλέον, δίνει σε κάποιους από τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Η προώθηση της γλωσσομάθειας και της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος Erasmus +.

Πώς λειτουργεί;

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) συμπεριλαμβάνει υποχρεωτική αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και τη δυνατότητα παρακολούθησης γλωσσικών μαθημάτων. Η αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων πρέπει να γίνει και πριν και μετά το τέλος της κινητικότητας ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος των γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης που γίνεται από τους φοιτητές πριν από την αναχώρησή τους δεν θα τους εμποδίσουν στο να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Η Διαδικτυακή Γλωσσική υποστήριξη είναι διαθέσιμη για τις δώδεκα παρακάτω γλώσσες:

 • Αγγλική (EN)
 • Βουλγάρικη (BG)
 • Γαλλική (FR)
 • Γερμανική (DE)
 • Δανική (DK)
 • Ελληνική (EL)
 • Ισπανική (ES)
 • Ιταλική (IT)
 • Κροατική (HR)
 • Ουγγρική (HU)
 • Ολλανδική (NL)
 • Πολωνική (PL)
 • Πορτογαλική (PL)
 • Ρουμανική (RO)
 • Σλοβάκικη (SK)
 • Σουηδική (SE)
 • Τσέχικη (CZ)
 • Φιλανδική (FI)

Αυτές είναι οι γλώσσες διδασκαλίας και εργασίας για το 90% περίπου των φοιτητών που σπουδάζουν ή κάνουν την πρακτική τους στο εξωτερικό. Στο μέλλον η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη προβλέπεται να επεκταθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Μάθετε περισσότερα

Επισκεφθείτε το website του OLS: http://erasmusplusols.eu

Online Linguistic Support Video