Θέση Τεχνικού Θερμικών & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Βερολίνο (Γερμανία) για απόφοιτο του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.