Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για φοιτητές και απόφοιτους ΑμεΑ, πολίτες της Ε.Ε. (δεν είναι επιλέξιμη πρακτική μέσω του Erasmus+).

https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability