Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η υποβολή αιτήσεων για μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση με έναρξη από Μάιο έως και Αύγουστο 2019 θα διαρκέσει από 04/03/2019 έως και 12/04/2019.

Αίτηση φοιτητή.

Γενικές πληροφορίες μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση.