Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η υποβολή αιτήσεων για μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση με έναρξη τον Απρίλιο 2019 θα διαρκέσει από 11/02/2019 έως και 28/02/2019.

Γενικές πληροφορίες μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση.