Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος Erasmus+ από την ΕΕ, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν στους φοιτητές και το προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ, είτε έχουν μετακινηθεί μέσω του Προγράμματος Erasmus+, είτε όχι.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων.

Ερωτηματολόγιο για μελλοντικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Ερωτηματολόγιο για φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό.