Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη στη Βουλγαρία, University St. Kliment Ohridski, των Καθηγητών του ΤΕΙ ΑΜΘ Λυκούργου Μαγκαφά και Βασίλειου Τσιάντου.