5 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Business Developer, French and Italian Markets Internship (LANBD0612) (pdf-EN).
  2. 6 Month Recruitment & HR Administration Internship (CAPHR 2811) (pdf-EN).
  3. 6 Month Project Development Internship (NIFPD2911) (pdf-EN).
  4. 6-12 Month SQL Business Intelligence Internship (NETBI3011) (pdf-EN).
  5. 10-12 Month 3D Image Analysis and Software Development Internship (AXIWI2811) (pdf-EN).