4 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Software Developer Internship (CONSD0811) (pdf-EN).
  2. 6 Month Software Developer Internship (FROSD0811) (pdf-EN).
  3. 6 Month Back End Software Developer Internship (LIVBS0112) (pdf-EN).
  4. 6 Month Front End Development Internship (LIVFD0112) (pdf-EN).