3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Online Marketing, German Speakers (HANG1711) (pdf-EN).
  2. 6 Month Communications and Marketing Internship (ESPCO1711) (pdf-EN).
  3. 6 Month Data Analysis Internship (CONDA0811) (pdf-EN).