3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. Recruitment and Administration Internship (ESPRE0109) (pdf-EN).
  2. Business Intelligence Internship (REDBI0510) (pdf-EN).
  3. Data Analysis Internship (CONDA0811) (pdf-EN).