7 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. Software Development Internship (ALFBR3110) (pdf-EN).
  2. Software Development Internship (ALFDO3110) (pdf-EN).
  3. Mobile Application Developer Internship (GOMMA0211) (pdf-EN).
  4. Geoinformatics Internship (LIVGI0211) (pdf-EN).
  5. Cartography Developer Internship (LIVCD0211) (pdf-EN).
  6. Software Developer Internship (RALSD1710) (pdf-EN).
  7. Computer Science Internship (REDCS2510) (pdf-EN).