3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Audio Engineering Internship (TECNG2610) (pdf-EN).
  2. 6 Month Mapping Software Developer Internship (LIVMS2610) (pdf-EN).
  3. 6 Month Mapping Technician Internship (LIVMT2610) (pdf-EN).