3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Computer Science Internship (REDCS2510) (pdf-EN).
  2. 6 Month MSSQL Business Intelligence & Database Developer Internship (REDMS2510) (pdf-EN).
  3. 6 Month Market Research & Customer Support, Portuguese speakers Internship (RALMR1310) (pdf-EN).