4 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της European Student Placement Agency UK team.

  1. 6 Month Sales & Business Development, French Speakers Internship (LOWFR0410) (pdf-EN).
  2. 6 Month HR Assistant Internship (ALFHR0410) (pdf-EN).
  3. 12 Month Software Programmer/Developer (PATPI0410) (pdf-EN).
  4. 6 Month Software Developer Internship (ALFQA0410) (pdf-EN).