Πρόσκληση συμμετοχής κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές* και Πρακτική** για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (Erasmus+)

Αφορά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΙΠΑΕ (*σε συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και **εταιρείες σε όλη την Ευρώπη) για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 12/04/2021 έως 29/04/2021.

Πρόσκληση για Σπουδές (pdf)

Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση (pdf)

Online αίτηση