Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 10.03.2021, η τοπική Επιτροπή Erasmus της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας (απόφαση Επιτροπής Ευρωπαϊκών - Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΔΙΠΑΕ 1/13.06.20) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αιτήσεις κινητικότητας με στόχο την διεκπεραίωση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το B' εξάμηνο 2020-21 ενέκρινε 23 μετακινήσεις.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και προϋποθέτουν πρόσκληση (invitation) εκ μέρους των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων - Επιχειρήσεων προς τους ενδιαφερόμενους.

Η τοπική Επιτροπή Erasmus της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ανάρτησε στην συνέχεια τον συνημμένο πίνακα.

Για την Επιτροπή Erasmus,

Ο Πρόεδρος: Δ. Μαδυτινός

Τα μέλη: Νικόλαος Κιούρτης, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus

Φαίη Γεωργιάδου