Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ΙΚΥ/Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του 2019 χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»), επισυνάπτεται στο παρόν η ανακοίνωση της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ (σύμφωνα με το από 30/01/2019 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής), προς ενημέρωσή σας.