Συνήλθε σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή Erasmus του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ (βλ. Πράξη 26η/2018) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αιτήσεις κινητικότητας με στόχο την διεκπεραίωση Πρακτικής Άσκησης ενέκρινε όλες τις αιτήσεις.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και την αναγκαιότητα των μετακινήσεων.

Η Επιτροπή Erasmus κατάρτισε στη συνέχεια τον ακόλουθο πίνακα.

Με εκτίμηση,
Για την Επιτροπή Erasmus
Δ. Μαδυτινός