Συνήλθε σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή Erasmus του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ (Πράξη 26η/2018) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αιτήσεις κινητικότητας απέρριψε τις μετακινήσεις Β111, Β61, Β47 (εξ αιτίας υπαγωγής τους σε μεταγενέστερη πρόκληση), Β37 και Β38 (εξ αιτίας ματαίωσης της εν λόγω μετακίνησης από τους αιτούμενους) και Β35 (εξ αιτίας του ότι θα πληρωθεί από άλλον φορέα).

Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις εγκρίνονται.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και την αναγκαιότητα των μετακινήσεων. Η Επιτροπή Erasmus κατάρτισε στη συνέχεια τον ακόλουθο πίνακα (xlsx).

Με εκτίμηση,
Η επιτροπή Erasmus
Δ. Μαδυτινός