Για όσους φοιτητές σκοπεύουν να κάνουν έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φεβρουάριο - Μάρτιο - Απρίλιο 2019 παρατείνεται η Γ' Πρόσκληση (εξαιτίας παύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω κακοκαιρίας) μέχρι 28/01/2019. Για την απόφαση έγκρισης της μετακίνησής τους μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι από 29/01/2019 σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο.

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Γραφείο Erasmus