Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/αποφοίτους όλων των Τμημάτων (και μεταπτυχιακών) που πρόκειται να μετακινηθούν στο εξωτερικό για ένα ή δύο εξάμηνα (με στόχο είτε τις σπουδές, είτε την πρακτική άσκηση), να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (erasmus.teiemt.gr/aitisi) ή να την υποβάλουν αυτοπροσώπως στο γραφείο Erasmus (κτίριο βιβλιοθήκης).

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019.