Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: "Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Participating Organizations", που αφορά στη διαχείριση της δράσης KA107 - Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων. Εμπεριέχει όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τη διαχείριση των σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας (τεχνικές οδηγίες, σύνταξη της αίτησης, εύρεση εταίρων, ποσά επιχορήγησης μετακινούμενων, προετοιμασία κινητικοτήτων, τροποποιήσεις συμβάσεων, επέκταση περιόδου κινητικότητας, αναγνώριση κινητικότητας, εισαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών (2018), συμμετοχή μη ακαδημαϊκών οργανισμών στη Δράση ΚΑ107 (2018) κ.ά.).

Μεταφόρτωση (pdf-EN).