Η ESNsurvey είναι ένα από τα κύρια projects του Δικτύου Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network), το οποίο ερευνά από το 2005 διάφορες πτυχές της κινητικότητας των φοιτητών.

Η πρόσβαση στο Ερωτηματολόγιο της ESNsurvey 2017 πραγματοποιείται μέσω του υπερσυνδέσμου www.esn.org/esnsurvey2017. Αυτήν την χρονιά ο στόχος είναι να συμπληρωθεί από φοιτητές με ειδικές ανάγκες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, καθώς και από τους φοιτητές με αναπηρίες (χωρίς εμπειρία κινητικότητας).

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.