Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, πολυμελής αποστολή από το Πανεπιστήμιο Valahia University, Targoviste της Ρουμανίας επισκέφτηκε το ΤΕΙ ΑΜΘ και είχε συνεργασία τόσο με τη Διοίκηση του Ιδρύματος όσο και το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, η συνεργασία στην έρευνα και η από κοινού υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα. Επιθυμία του Valahia University είναι η αδελφοποίηση με το ΤΕΙ ΑΜΘ, κάτι που θα το εξετάσει η διοίκηση του Ιδρύματος την επόμενη περίοδο.

Της αποστολής ηγείτο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος της Συγκλήτου, οι Διευθυντές Σχολών αλλά και διοικητικοί παράγοντες.