Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε υποβολή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για το γραφείο Erasmus+ από 20/03/2017 έως 29/03/2017, όπως αναφέρονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Αναλυτικά (pdf)