# Ίδρυμα                                         
Πόλη/Χώρα Αντικείμενο
1 University of Applied Sciences Technikum Wien Wien/Austria Electrical Engineering, Electricity and Engineering, Chemical Engineering and Processes, Enviromental sciences
2 Haute Ecole de la Province de Liege Liege/Belgium Computer Graphics, Mulitmedia, Electrical Engineering, Informatics, Electromecahnics
3 Technical University of Sofia Sofia/Bulgaria Electronic Engineering, Automation
4 Sofia University ST. Kliment Ohridski Sofia/Bulgaria Quantitive Methods, Applied Statistics
5 University of Chemical Technology & Metallurgy Sofia/Bulgaria Engineering & Business
6 University of Ruse Ruse/Bulgaria Engineering and engineering trades, Information and Comunication Technologies
7 South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad/Bulgaria Electronics & Automation, Electricity and Energy
8 University of Telecommunications and Post Sofia/Bulgaria Information & Communication Technologies, Electronics and Automation
9 University of Plovdiv Plovid/Bulgaria Enviroment Informatics, Information and Communication Technologies
10 Technical University of Gabrovo Gabrovo/Bulgaria Electrical Engineering
11 Technical University of Varna Varna/Bulgaria Electrical Engineering
12 Todor Kableshkov University of Transport Sofia/Bulgaria Engineering and Engineering Trades, Electricity and Energy, Information and Communication Technologies
13 Bulgarian Academy of Science (BAS) Sofia/Bulgaria Information & Communication Technologies
14 University of Split Split/Croatia Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture
15 University of Nikosia Nikosia/Cyprus Oil & Gas Engineering & Management
16 BRNO University of Technology Brno/Czech Republic Electricity & Energy, Electronics & Automation, Mathematics & Statistics, Oil and Gas Managment
17 Tallinn University School of Digital Technologies Tallinn/Estonia Education Information & Communication Technologies
18 Institut National Polytechnique de Toulouse Toulouse/France Agriculture, Forestry & Fishery, Electricity & Energy, Chemical Engineering, Environment, Soil & Water Schiences, Computing
19 Universite Pierre et Marie Curie Paris/France Mechanical & Electrical Engineering
20 Institute Francais de Mechanique Avancee Clermont/France Mechanical Engineering
21 Universite d' Auverne Clermont Clermont/France Mathematics, Informatics, Natural Sciences
22 The CEA/LITEN Institute Grenoble/France Engineering
23 CNRS - Centre National de Recherche Scientifique Paris/France Enviromental Protection
24 Hochschule Emden-Leer Emden/Germany Mechanical & Electrical Engineering, Computing, Biology - Biochemistry (Natural Sciences), Electricity & Energy, Mechanics & Metal Trade
25 Jade Hochschule Wilhelshaven Wilhelmshaven/Germany Engineering and Engineering Trades
26 Weihenstephan - Triesdorf University of Applied Science Freising/Germany Sustainable Engineering
27 University of Miskolc Miskolc/Hungary Engineering & Engineeering Trades
28 Universita di Siena Siena/Italy Electrical Engineering
29 AGH University of Science & Technology Krakow/Poland ICTs, Informatics, Electronics, Electrical Engineering, Data Mining & Statistics
30 Lublin University of Technology Lublin/Poland Computer Engineering, Mechanics & Metal Trades, Electricity & Energy
31 Polytechnic Institute of Coimbra Coimbra/Portugal Business Administration and Law Engineering
32 Universitatea "Stefan Cel Mare" Suceava Suceava/Romania Mechanics & Metal Work
33 Universitatea "Dunarea de Jos" Galati Galati/Romania Enviromental Protection Technology, Mechanical Enginnering, Business Administration
34 University of Alba Iulia Alba/Romania Enviromental Sience, Earth Sience
35 Universidad de Alcala Alcala de Henares/Spain Computing, Engineering, Business & Administration
36 Universitat Jaume I Castellon/Spain Information & Communication Technologies
37 Universidad del Pais Vasco San Sebastian/Spain Electronics & Automation, Chemical Process
38 Universitad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) Bilbao/Spain Electronics and Automation, Chemical and process
39 Istanbul Kultur University Istanbul/Turkey Physics, Electrical Engineering, Computer Engineering
40 University of Postmouth Postmouth/U.K. Engineering
41 Haute Ecole Leonard de VINCI - ECAM Bruxel/Belgium Business Studies in Technology

Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μαδυτινός Δημήτριος (Αντιπρύτανης ΤΕΙ ΑΜΘ)
Υπεύθυνη Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών: Αποστολίδου Ελένη

Τμήμα Υπεύθυνοι Erasmus+
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φ.Α. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Παπαδοπούλου Μαρία
Δερμεντζής Κων/νος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Καρακουλίδης Κων/νος
Κόγιας Παναγιώτης
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τσινάκος Αύγουστος
Παχίδης Θεόδωρος