1. Μετακίνηση διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο 2022-23

 2. Στοιχεία Πρόσκλησης/Προσωπικού

 3. Είδος κινητικότητας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 4. Είδος προσωπικού*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 5. Βαθμίδα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 6. Βαθμίδα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 7. Προσωπικά στοιχεία

 8. Τμήμα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 9. Επώνυμο*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 10. Όνομα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 11. e-mail*
  Λάθος e-mail
 12. Τηλέφωνο*
  10 αριθμητικοί χαρακτήρες
 13. Διεύθυνση κατοικίας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 14. Τ.Κ.*
  5 αριθμητικοί χαρακτήρες
 15. Πόλη*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 16. Άτομο με Αναπηρία*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 17. Στοιχεία μετακίνησης

 18. Γνωστικό αντικείμενο*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 19. Ίδρυμα/Εταιρεία υποδοχής*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 20. Χώρα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 21. Πόλη*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 22. Erasmus code
 23. Έναρξη διδασκαλίας/επιμόρφωσης*
 24. Λήξη διδασκαλίας/επιμόρφωσης*
 25. Έναρξη μετακίνησης*
 26. Λήξη μετακίνησης*
 27. Ημέρες/ώρες διδασκαλίας
 28. Αντικείμενο διδασκαλίας/επιμόρφωσης
 29. Επίπεδο διδασκαλίας*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 30. Γλώσσα διδασκαλίας/επιμόρφωσης*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 31. Έχω μετακινηθεί ξανά στο παρελθόν με το Πρόγραμμα Erasmus+*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 32. Αριθμός ασφαλείας*
  Αριθμός ασφαλείας   ΑνανέωσηΛάθος αριθμός ασφαλείας