1. Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα*
  2. Ονοματεπώνυμο φοιτητή*
  3. Τμήμα ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΜΘ*
  4. Πανεπιστήμιο εξωτερικού*
  5. Χώρα προορισμού*
  6. Βιογραφικό φοιτητή
  7. Αριθμός ασφαλείας*